Solidární daň pro zaměstnance i pro podnikatele

Reading Time: 3 minutes

Solidární daň je speciální daň z příjmů, kterou musí zaplatit všichni zaměstnanci a podnikatelé s vyššími příjmy. Proto je také velmi často označovaná jako daň milionářská nebo daň pro boháče.

Zaměstnanci a solidární daň

Každý zaměstnanec, který měl v roce 2018 měsíční hrubou mzdu vyšší než 119 916 korun, měl povinnost zaplatit sedmiprocentní solidární daň. Solidární daň, stejně jako standardní daň z příjmů fyzických osob, neplatí zaměstnanci přímo finančnímu úřadu, ale je jim stržená ze mzdy a do státního rozpočtu odvedená prostřednictvím jejich zaměstnavatele.

Pokud zaměstnanci mají povinnost zaplatit solidární daň pouze v některém měsíci, například z důvodu mimořádné odměny nebo odstupného, ale za celý rok 2018 jejich roční hrubá mzda nepřevýšila částku 1 438 992 korun, získají zaplacenou solidární daň zpět v rámci ročního zúčtování daně nebo po podání daňového přiznání.

Praktický příklad:

Eva má měsíční hrubou mzdu 60 000 korun. V  prosinci 2018 získala za dobře odvedenou práci roční odměnu ve výši jednoho platu. Byla Evě v rámci prosincové mzdy stržená solidární daň? Má Eva nárok na její vrácení?

Evy hrubý příjem v měsíci leden až listopad byl pod limitem pro platbu solidární daně. V prosinci se Evy hrubá mzda díky ročnímu bonusu zvýšila na dvojnásobek (120 000 korun). Eva tak překročila hranici pro platbu solidární daně. Solidární daň neplatí z celé výše hrubé mzdy, ale pouze z částky převyšující stanovený limit (120 000 Kč – 119 916 Kč = 84 Kč). V prosinci Eva na solidární dani zaplatila 5.88 korun (84 * 7 % = 5.88 korun).

Protože Eva měla povinnost zaplatit solidární daň pouze z důvodu mimořádné odměny a její roční hrubý příjem je pod milionovou hranicí (1 438 992 korun), získá zaplacenou solidární daň (5.88 korun) zpět v rámci ročního zúčtování daně nebo po podání daňového přiznání.

Evě nevzniká povinnost podat daňové přiznání z titulu solidární daně. Může svého zaměstnavatele požádat o roční zúčtování daně.

Živnostníci a solidární daň

Živnostníci mají v roce 2018 povinnost zaplatit sedmiprocentní solidární daň, pokud je jejich zisk větší než 1 438 992 korun. Stejně jako u zaměstnanců je solidární daň placená jen ze zisku, který převyšuje stanovenou hranici.

Praktický příklad:

Adam je živnostník – zedník. Za rok 2018 měl příjem 2 000 000 korun. Bude mít Adam povinnost zaplatit solidární daň?

Adamův roční zisk z podnikání (příjmy – výdaje) je pod hranicí 1 438 992 korun, proto nemá povinnost v roce 2018 platit solidární daň z příjmů.

Praktický příklad:

Karlovi se v podnikání dařilo o něco více než Adamovi a jeho roční příjem je v roce 2018 rovných 3 000 000 korun. Bude mít Karel povinnost zaplatit solidární daň?

Příjmy3 000 000,00 Kč
Výdaje600 000,00 Kč
Zisk2 400 000,00 Kč
Částka nad limit961 008,00 Kč
Solidární daň67 270,56 Kč

Protože Karlův zisk z podnikání (příjmy – výdaje) překročil limit 1 438 992 korun, je jeho povinností zaplatit solidární daň. Sedmiprocentní solidární daň nebude platit z celého ročního zisku 2 400 000 korun, ale pouze z částky převyšující limit (2 400 000 Kč – 1 438 992 Kč = 961 008 Kč). Karel na solidární dani za rok 2018 zaplatí 67270.56 korun (961008 * 7 % =67270.56 korun).

Co dalšího je dobré vědět o solidární dani?

  • Solidární dani nepodléhají příjmy z nájmu, kapitálového majetku ani ostatní příjmy, mezi které patří například výhry, příjmy z prodeje majetku a podobně.
  • Limit pro solidární daň se každoročně mění v závislosti na výši průměrné mzdy. Pro rok 2018 je 1 438 992 korun (119 916 korun měsíčně).
  • Pro placení solidární daně je rozhodující, zda dojde k překročení stanoveného limitu. Neexistuje žádné obecné osvobození pro určité skupiny daňových poplatníků – například pro studenty nebo pro důchodce.
  • Zaměstnanci mají povinnost podat si daňové přiznání za rok 2018 z titulu solidární daně pouze v případě, že jejich hrubý příjem ze zaměstnání převýšil částku 1 438 992 korun. V opačném případě mohou požádat svého zaměstnavatele o roční zúčtování, a to i v případě, že v některém měsíci museli platit solidární daň například z důvodu mimořádné odměny.

Daňové přiznání si můžete zpracovat i sami v jednoduché, intuitivní kalkulačce na www.onlinepriznani.cz.