Jak zaplatit daň z příjmu?

Reading Time: 1 minute

Daň z příjmů musí být vždy uhrazena do stejného data, jako je lhůta pro podání daňového přiznání. V tomto roce se přiznání podávalo do 3. dubna. Zaplacená částka tedy musela být nejpozději toho dne připsána na účet finančního úřadu.

Existuje více způsobů, jak uhradit daň:

  • bezplatnou Poštovní poukázkou A – doklad V/DS (tzv. daňovou složenkou) pro placení v hotovosti
  • převodem z účtu formou internetového bankovnictví 
  • v pokladni finančního úřadu

 

Jak zaplatit daň bankovním převodem?

Úplný tvar čísla bankovního účtu se skládá z předčíslí, z matrikové části a z kódu banky. Předčíslí bankovního účtu určuje druh daně. Pro platbu daně z příjmu fyzických osob se použije předčíslí 721. Každý finanční úřad má vlastní specifické číslo účtu, jak můžete vidět v následující tabulce ve sloupci matrika. Kód banky se neliší (kód 0710).

Zdroj: Finanční správa

A co variabilní a konstantní symbol?

Jako variabilní symbol použijete své rodné číslo. V případě, že jste OSVČ, použijete své DIČ (daňové identifikační číslo). Vždy pište bez lomítka. Konstantní symbol uvedete 1148.

Příklad:

Adam je živnostník a pochází ze Zlína. Má povinnost zaplatit daň z příjmu FO. Na jaké číslo účtu poukáže částku z daňového přiznání?

Odpověď:

Předčíslí bankovního účtu k dani z příjmu FO je 721, matriková část pro Zlínský kraj je 47620661 a kód banky je 0710. Číslo účtu bude tedy ve formátu: 721-47620661/0710. Uvede variabilní symbol své DIČ a konstantní symbol 1148.


Daňové přiznání k dani z příjmu si zpracujete v naší jednoduché chytré kalkulačce na www.OnlinePřiznání.cz.