Jaké dokumenty potřebuji k vrácení daně z Rakouska?

Reading Time: 2 minutes

Pokud jste zaměstnáni v Rakousku, je dost možné, že máte nárok na vrácení daně z Rakouska. Jaké dokumenty budete potřebovat k vrácení?

1. Lohnzettel – formulář L16 nebo výplatní pásky od zaměstnavatele

Lohnzettel je rakouský ekvivalent českého potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti. Je to podklad, kde jsou shrnuty všechny položky příjmu, odvodů a záloh na daň. Z něho vycházíte při vyplňování daňového přiznání.

Lohnzettel vystaví zaměstnavatel zaměstnancům po skončení daňového roku, což je vždy ke konci kalendářního roku. Tento dokument dostávají i zaměstnanci českých firem, kteří byli do Rakouska vysláni. Tvoří základ pro výpočet daňové povinnosti a pro určení výše vrácené daně. Můžete z něj vyčíst tyto údaje:

 • délku pracovního poměru (jak dlouho jste pracovali u zaměstnavatele)
 • číslo sociálního pojištění v Rakousku
 • výšku hrubého příjmu (kolonka 210)
 • výšku odvedeného sociálního pojištění do rakouského sociálního systému (kolonka 230)
 • výšku odvedených daní (kolonka 260)
 • výšku vyplacených příjmů nepodléhajících zdanění – např. diety, příspěvky na vedení dvojité domácnosti, příspěvky na cestovné atd.

Komu zaměstnavatel MUSÍ vystavit formulář L16?

 • dělníkům
 • zaměstnancům
 • učňům
 • pracovníkům v pracovním poměru na dobu určitou
 • pracovníkům s omezenou daňovou povinností
 • pracovníkům vyslaným na práci do zahraničí
 • pracovníkům, kteří přeruší svůj pracovní poměr

Komu zaměstnavatel NEMUSÍ vystavit formulář L16?

 • pracovníkům, kteří pobírají nemocenské dávky
 • ženám 6 týdnů po porodu
 • zaměstnancům během vojenské prezenční nebo civilní služby nebo účastnícím se vojenských cvičení

2. Potvrzení EU / EWR (Bescheinigung EU / EWR) – formulář E9

Toto potvrzení EU / EWR za příslušný daňový rok vystaví český finanční úřad, místně příslušný místu trvalého pobytu. Musíte podat žádost o formulář E9. Podmínkou je podání českého daňového přiznání za daný rok.

Český finanční úřad vám na tomto formuláři potvrdí výši příjmů v ČR z vašeho podaného daňového přiznání. Do formuláře se uvádí mimo výše příjmů i základ daně. Rakouský příjem se do formuláře neuvádí.

Toto potvrzení zajistí, že budete podléhat na území Rakouské republiky tzv. “Formální neomezené daňové povinnosti”. To znamená, že jste považován v Rakousku za daňového rezidenta a máte nárok na čerpání výhod rakouského daňového systému. Zcela klíčová z nich je nárok na osvobození od daňové povinnosti do výše 11 000 €.

3. Rakouské daňové přiznání

Rakouské daňové přiznání můžete podat elektronicky, ale i v papírové podobě. Daňovým přiznáním žádáte rakouský finanční úřad o nezdanitelné minimum do 11 000 € a o daňovou rezidenci, na základě které můžete čerpat daňový bonus například na děti. Formulář daňového přiznání vyplníte podobně jako v ČR:

 • osobní údaje
 • počet rakouských zaměstnavatelů
 • uplatněné výdaje na dosažení příjmu v Rakousku
 • způsob vyplacení přeplatku na dani

Týká se vás to? Připravujeme pro vás aplikaci pro vrácení daní z Rakouska.