Potvrzení EU / EWR – formulář E9 (Bescheinigung EU / EWR)

Reading Time: 1 minute

Toto potvrzení EU / EWR za příslušný daňový rok vystaví finanční úřad vo vašej krajine, místně příslušný dle místa trvalého pobytu. Musíte podat žádost o formulář E9. Podmínkou je podání daňového přiznání za daný rok.

Na základě formuláře E9 podle rakouského zákona o dani z příjmů osoba pracující v Rakousku, která zde nemá trvalý pobyt a je rezidentem jiné členské země EU, bude uznána za daňového rezidenta Rakouska a může tak čerpat daňové výhody rakouského daňového systému v případě, že:

  • má 90% celkových příjmů z Rakouska
  • příjem nepřesáhne 11 000 €

Formulář E9 musí potvrdit finanční úřad v domovském státě. To znamená, že pokud například Čech z Brna pracuje v Rakousku, formulář E9 mu vystaví finanční úřad v místě jeho trvalého bydliště v ČR, čili v Brně.

Co obsahuje formulář E9?

  • údaje o osobě
  • příjmy, které podléhají zdanění v zemi bydliště (z podnikání, z kapitálového majetku, z pronájmu)
  • podpis poplatníka
  • potvrzení daňového úřadu (razítko a název instituce)
  • kalkulace 90% limitu – vyplní a potvrdí finanční úřad

Finanční úřad vám na tomto formuláři potvrdí výši příjmů v domovské zemi z vašeho podaného daňového přiznání. Do formuláře se uvádí mimo výše příjmů i základ daně. Rakouský příjem se do formuláře neuvádí.

Využijte odpočet na manželku při příjmu manželky do 6000 €

Formulář E9 se používá i na potvrzení příjmů manžela / manželky. Pokud je celosvětový příjem manželky / manžela nižší než 6 000 €, má poplatník nárok na daňovou úlevu na manžela / manželku v Rakousku.


Týká se vás to? Připravili jsme pro vás aplikaci pro vrácení daní z Rakouska. Vyplňte si na Neotax.eu.