Vrácení daně z Rakouska. Formulář L1i.

Reading Time: 1 minute

Co musíte dokladovat, aby vás rakouský finanční úřad bral jako daňového rezidenta Rakouska?

Pokud jste pracovali v Rakousku a podáváte rakouské daňové přiznání, budete muset doložit několik příloh. Jednou z nich je i formulář L1i – Erklärung zur ArbeitnehmerInnenveranlagung čili Prohlášení k vyměřování daní zaměstnance.

Co je formulář L1i?

Tento formulář tvoří jednu z příloh rakouskému daňovému přiznání. Slouží jako doklad, že v ČR nemáte žádné příjmy a jediným zdrojem vašich příjmů jsou příjmy z Rakouska. Každý formulář L1i má přiděleno unikátní číslo, pod kterým vás bude rakouský finanční úřad registrovat. Na základě tohoto formuláře vás bude rakouský finanční úřad považovat za rakouského daňového rezidenta a můžete tak čerpat další výhody rakouského daňového systému.

Jak získat formulář L1i?

Proces získání formuláře je trochu složitější. Není to veřejně dostupný dokument, tedy není možné jej jednoduše stáhnout a vyplnit. Musíte o něj požádat rakouský finanční zprávu, která je pouze v němčině. Žádost o L1i zadáte online, následně si ho objednáte a rakouský finanční úřad vám ho pošle poštou.

Složité? Jde to i snadněji!

V naší aplikaci na zpracování rakouského daňového přiznání si zvolíte:

  • formulář L1i
  • za poplatek 100 Kč vám ho zašleme ihned emailem
  • stačí ho vytisknout
  • následně nechat potvrdit na místní příslušném daňovém úřadě v ČR podle místa bydliště
  • doporučeně poslat na místně příslušný finanční úřad v Rakousku

Týká se vás to? Připravili jsme pro vás aplikaci pro vrácení daní z Rakouska. Vyplňte si na Neotax.eu.