AUTORSKÉ HONORÁŘE (Jak je můžete danit a odvádět za rok 2018?)

Vyděláváte si formou autorských honorářů? Pak tu pro vás máme pár důležitých informací, které by jste měli vědět. Co je považováno za autorské honoráře? Nejdříve trochu odborné definice: autorskými honoráři se rozumí literární, umělecká nebo vědecká díla, která jsou výsledkem tvůrčí činnosti a jsou vyjádřená nějakou objektivně vnímatelnou formou – například písemně, hudebně, fotograficky, choreograficky, pantomimicky.

Finanční úřad mi vrátil daňové přiznání kvůli chybě. Co nyní s tím? Budu podávat přiznání opravné nebo dodatečné?

Pokud se Vám někdy stane, že zjistíte , že jste udělali ve svém daňovém přiznání chybu, tak nezoufejte. V případě, že chybu zjistíte ještě před koncem termínu podání přiznání, stačí Vám podat pouze opravné daňové přiznání.

Kde se chybuje aneb nejčastější chyby při vyplňování daňového přiznání

Jak je zvykem, nejčastěji se chybuje z nepozornosti. U daňového přiznání nevyjímaje. Většina lidí udělá chybu hned u vyplňování kontaktních údajů. Proto dávejte velký pozor při vyplňování, zejména dbejte na správné vyplnění telefonního čísla, aby vám případně příslušná pracovnice finančního úřadu mohla zavolat, kdyby náhodou něco nebylo v pořádku.