6. díl – Zdaňme pivo!

Tak jak se u vlády měnily jednotlivé dynastie a vladaři, měnil se také systém daní. Každý panovník vnesl do vývoje daní a poplatků nové prvky. Jedni chtěli z poddaných vyždímat, co se dalo. Druzí stáli na opačné straně barikády a byli zastánci mírného až nulového zdanění. Některé berně a poplatky tak neměly dlouhého trvání, jiné byly v určitých intervalech rušeny a znovu zaváděny.