Odklad

Reading Time: 1 minute

Nestíháte podat daňové přiznání v termínu?

Chci si objednat odklad

Požádejte o prodloužení termínu pro podání daňového přiznání o další tři měsíce. Tuto změnu oznamte finančnímu úřadu. Náš formulář vám pomůže připravit plnou moc, kterou pouze pošlete na úřad.