AUTORSKÉ HONORÁŘE (Jak je můžete danit a odvádět za rok 2018?)

Vyděláváte si formou autorských honorářů? Pak tu pro vás máme pár důležitých informací, které by jste měli vědět. Co je považováno za autorské honoráře? Nejdříve trochu odborné definice: autorskými honoráři se rozumí literární, umělecká nebo vědecká díla, která jsou výsledkem tvůrčí činnosti a jsou vyjádřená nějakou objektivně vnímatelnou formou – například písemně, hudebně, fotograficky, choreograficky, pantomimicky.